کد های ادمینی در کانتر سورس

اینم کد های ادمینی

.

.

کد dm کردن سرور …………………………sm_Rcon cssdm_enabled 1

کد برداشتن dm در سرور ………………….sm_Rcon cssdm_enabled 0

 

کد bani در سرور …………………………..”sm_rcon sm_infinitejumping_enable “1

کد double jump در سرور ………………”sm_rcon sm_infinitejumping_flags_double “1

کد باز کردن ادمینی با یک دکمه …………. “bind “p” “say_team !admin

کد run کردن match در سرور ……………. sm_rcon cssm_start

کد end کردن match در سرور …………… sm_rcon cssm_stop

کد unban کردن player ها در سرور …….. ………. sm_unban steam

 

 

 • amx_kick <name or #userid> [reason] کیک کردن بازیکن
 • amx_ban <name or #userid> <time> [reason] بن کردن بازیکن
 • amx_addban <authid or ip> <minutes> [reason] افزودن این بازیکن به بن لیست سرور
 • amx_unban <authid or ip> خارج کردن بازیکن از بن
 • amx_slay <name or #userid> کشتن بازیکن
 • amx_slap <name or #userid> [damage] زربه زدن به بازیکن
 • amx_cvar <cvar> [value] انتخاب دستورهای اصلی مانند Sv_restart 1
 • amx_map <mapname> تغییر دادن مپ
 • amx_nick <original name> <new name> تغییر دادن نام بازیکن
 • amx_say <message> ارسال پیام به همه
 • amx_chat <message> ارسال پیام به ادمین های دیگر
 • amx_psay <name or #userid> <message> ارسال پیام خصوصی به بازیکن
 • amx_tsay <color> <message> ارسال پیام در قسمت چپ به صورت بزرگ
 • amx_csay <color> <message> ارسال پیام در مرکز به صورت بزرگ
 • amx_votemap <map> [map] [map] [map] رای گیری برای تغییر نقشه
 • amx_votekick <name or #userid> رای گیری برای کیک کردن بازیکن
 • amx_voteban <name or #userid> رای گیری برای بن کردن بازیکن
 • amx_vote <question> <answer1> <answer2> رای گیری با سوال و پاسخ دلخواه
 • amx_cancelvote
 • ma_rcon cssm_start ران کردن مچ
 • ma_rcon cssm_stop بر داشتن مچ
 • ma_rcon sv_alltalk 1 بستن التاک
 • ma_rcon sv_alltalk 0 باز کردن التاک
 • cssdm_enabled 1_0 این هم کد dm است که اگر dm بر روی سرور نصب باشد کار می کند.
 • ma_givecash "#ALL" 16000 دادن این مبلغ به بازیکنان.
 • ma_give #all weapon_m4a1 دادن اسلحه به بازیکنان.
 • sv_gravity 200 پرش بازیکنان بلند می شود.
 • sethealth #all 500 @ مقدارhp بازیکنان.
 • sm_rcon mp_roundtime 999   زیادکردن زمان
 • sm_rcon cssdm_enabled 1  DM ران کردن 
 • sm_rcon cssdm_enabled 0  DM بستن 
 • bind p sm_admin  در کیبرد P باز کردن منو ادمینی بازدن 

 

 

این مطلب به احتمال زیاد آپدیت می شود.

/ 1 نظر / 17 بازدید
کامیاز

ببخشید کد رمزگذاری روی سرور چی هست؟؟