اطلاع از وظعیت سرور های بلک اپس2(PlusMaster)

این خط برای بلک اپس 2 هست.
4.png

اگر صفحه مورد نظر به شکل زیر باشد:
6.png
نمی توان بازی کرد و سرور افلاین است.

اگر صفحه مورد نظر به شکل زیر باشد:
5.png
می توان بازی کردنو سرور آنلاین است.
___________________________________________

توجه:
اگر خود سرور اصلی آفلاین باشد:
3.png
نمی توان هیچ یک از هک ها را باز کرد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
KaZaK

وظعیت؟؟یا وضعیت؟