آموزش ساخت CFG برای کانتر سورس


برای شروع کار ابتدا…..

این پوشه را دانلود کنید(برای دانلود کلیک کنید)

برای مثال شما کلماتی به نام Bind را مشاهده می کنید و در جلوی آن نوشته شده است (G) که کار Drop کردن را بر عهده دارد.

حال اگر شما G را عوض کنید و بذارید Y از این به بعد با کلید Y تفنگ Drop می شود و همچنین شما می توانید کلمه ی Drop را عوض کنید و بذارید Fire و شاید از

این به بعد با کلید G تیر بزند و به همین صورت هر چیزی را می توانید با توجه به سلیقه ی خود تغییر بدهید.

همچنین کدهایی وجود دارد که اگر در cfg خود قرار دهید مانند یک چیت عمل می کند.

__________________________________________________________________________________________________________________

Effect Code $16,000 impulse101 Adjust gravity sv_gravity <-999 – 999999> Arctic sniper rifle give spaceweapon_awp Auto-aim with sniper rifle sv_aim Auto-reload disabled -reload Auto-reload enabled +reload Change crosshair color adjust crosshair Change skins skin Disable the crosshair to enlarge when shooting crosshair <1-5> Faster backwards motion cl_backspeed 999 Faster forward motion cl_forwardspeed 999 Faster side motion cl_sidespeed 999 Get indicated item give Hyper auto-aim disabled sv_clienttrace 0000 Hyper auto-aim enabled sv_clienttrace 9999 Level select changelevel
Reveal how much time is left on the map timeleft See and fire through walls and objects, default is 3600 gl_zmax<0-9999> See things brightly without flashlight lambert -1.0001 Set freeze period at the start of rounds. Set to 0 to disable, default is 6(For use on server machine only) mp_freezetime Set maximum length in minutes a round can last, default is 5(For use on server machine only) mp_roundtime <3-15> Set minutes between map rotations, default is 0(For use on server machine only) mp_timelimit SetC4 timer mp_c4timer <1-100> Toggle auto-help hint messages, default is 1 ah <0 or 1> Toggle crosshairs in observer mode, default is 1 cl_observercrosshair <0 or 1> Toggle flashlight use, default is 1(For use on server machine only) mp_flashlight <0 or 1> Toggle footsteps, default is 1(For use on server machine only) mp_footsteps <0 or 1> Toggle friendly fire(For use on server machine only) mp_friendlyfire <0 or 1> Toggle graph net_graph <0 or 1> Toggle map briefings after new levels load, default is 1 dm <0 or 1> Toggle to see ghosts in observer mode, default is 0 ghosts <0 or 1> Unbind key command unbind View other players’ frags cl_hidefrags 0 Whiten all surroundings at 800×600 resolution r_lightmap 1

Item Names
You can use the “give” code to spawn weapons -> give [Weapon Name]

Weapon Name Code AK-47 weapon_ak47 Artic weapon_awp Benneli xm1014 weapon_xm1014 Bomb defuser weapon_defuser C4 weapon_c4 Colt M4a1 carbine weapon_m4a1 Commando weapon_sg552 Desert eagle weapon_deagle Dual Berettas weapon_elite Flashbang weapon_flashbang Fn P90 weapon_p90 Glock 18 pistol weapon_glock18 H&K Sniper Rifle weapon_g3sg1 HE grenade weapon_hegrenade Kevlar Vest weapon_kevlar M3 super shotgun weapon_m3 MAC-10 weapon_mac 10 MP5 weapon_mp5navy Nightvision goggles weapon_nightvision Para weapon_m249 SIG p228 weapon_p228 Scout weapon_scout Sig 550 weapon_sig550 Smoke grenade weapon_smokegrenade Steyr Aug weapon_aug Ump.45 weapon_ump45 Usp.45 pistol weapon_usp

Skin Names
You can use other skins by using skin [Skin Name]

Skin Name Code Arab arab Arctic arctic GSG9 gsg9 Guerrilla guerrilla Hostage hostage SAS sas SEAL seal Terrorist terror VIP vip

 

/ 4 نظر / 13 بازدید
KaZaK

cfgدارم ولی نمیدونم چه طوریه؟؟؟؟الان هم نصب نکردم همین طوری یه گوشه کام÷یوتر داری خاک میخوره!!!

KaZaK

کامپیتر

KaZaK

عجب من مینویسم کامپیوتر درست نمیشه؟؟؟!!کامپیوتر

KaZaK

داره![نیشخند]