راهنمای تنظیم پیام چندرسانه ای (MMS) برای رایتل

گوشی های دارای سیستم عامل Android نسخه 4

1- از طریق دکمه منو (Menu) و یا گزینه برنامه های کاربردی (Apps)،گزینه تنظیمات (Settings)را انتخاب نمایید.

2- گزینه تنظیمات بیشتر (More Setting)را انتخاب نمایید.

3- شبکه تلفن های همراه (Mobile Networks)را انتخاب نمایید.

4- گزینه نام های نقطه دستیابی (Access Point Names) را انتخاب کنید.

5- از طریق دکمه منو APN جدید (New APN)را انتخاب کنید.
6- در پنجره باز شده اطلاعات را طبق جدول زیر وارد نمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل Android / نسخه های قدیمی

1- گزینه برنامه ها (Application) و سپس تنظیمات (Settings) را انتخاب نمایید.

2- بخش بی سیم و شبکه (Wireless & Network) را انتخاب نمایید.

3- زیر منوی شبکه های تلفن همراه (Mobile Networks)را انتخاب نمایید.

4- گزینه نام های نقطه دستیابی (Access Point Names) را انتخاب کنید.

5- گزینه APN جدید (New APN) را انتخاب کنید. مطابق تصویر زیر پارامترها را تکمیل و ذخیره نمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل iOS نسخه 7

1- ابتدا Settings و سپس گزینه Cellular را انتخاب نمایید.

2- گزینه Cellular Data Network را انتخاب کنید.

3- تنظیمات را مطابق تصاویر زیر انجام دهید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل iOS نسخه 6

1- ابتدا Setting و سپس گزینه General را انتخاب نمایید.

2- گزینهCellular را انتخاب نمایید.

3- گزینه Cellular Data Network را انتخاب نمایید.

4- در قسمت MMS اطلاعات را طبق جدول زیر وارد نمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل iOS / نسخه های قدیمی

1- در منو Menu گزینه Settings را انتخاب کنید.

2- در قسمت Settings گزینه General را انتخاب کنید.

3- وارد قسمت Network شوید.

4- گزینه Cellular Data Network را انتخاب کنید.

5- تنظیمات را مطابق تصاویر زیر انجام دهید. 

 

گوشی های دارای سیستم عامل Windows Phone 8

1- دکمه تنظیمات (Setting) را انتخاب نمایید.

2- شبکه تلفن همراه (Mobile Network) را انتخاب نمایید.

3- Add mms apn را انتخاب نمایید.

4- در پنجره باز شده طبق جدول زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.


5- در انتها گزینه ذخیره (Save) را انتخاب فرمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل Windows Phone / نسخه های قدیمی

1- وارد منوی Start شوید و گزینه Settings را انتخاب کنید.

2- از منوی Settings گزینه Connections را انتخاب نمایید.

3- کادر خالی را مطابق تصویر زیر تکمیل نمایید.

4- از گزینه های زیر صفحه وارد Modem شده، گزینه New را انتخاب کنید.

5- کادر ها را مطابق زیر تکمیل کرده، گزینه Next را انتخاب کنید.

6- در قسمت Access Point names، پس از وارد کردن عبارت "RighTel-WAP" با انتخاب گزینه Next به مرحله بعد بروید.

7- وارد منوی Start شده و سپس گزینه Messaging را انتخاب نمایید.

8- در قسمت پائین صفحه، گزینه Menu را انتخاب نمایید.

9- گزینه MMS Options را انتخاب نمایید.

10- گزینه New را انتخاب کنید.

11- کادرهای خالی را مطابق تصویر زیر تکمیل نموده و گزینه Done را انتخاب نمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل Bada

1- ابتدا گزینه Application را انتخاب نموده و سپس گزینه Settings را انتخاب نمایید.

2- در قسمت Settings گزینه Network را انتخاب نمایید.

3- گزینه Connections را انتخاب نمایید.

4- گزینه New را انتخاب کنید.

5- مطابق تصویر زیر اطلاعات را وارد کرده، ذخیره (Save) نمائید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل MeeGo

1- با ورود به قسمت Menu ، گزینه Settings را انتخاب کنید.

2- گزینه Applications را انتخاب نمایید.

3- گزینه Messages را انتخاب نمایید.

4- گزینه Multimedia message Centre را انتخاب کنید.

5- گزینه Automatic را انتخاب نمایید تا تنظیمات به طور اتوماتیک انجام شود.

6- در صورت تمایل به انجام تنظیمات به صورت دستی، گزینه User defined را انتخاب نموده و مطابق جدول زیر فیلدها را تکمیل نمایید.

 

 

گوشی های دارای سیستم عامل Symbian

1- با ورود به قسمت Menu ، گزینه Settings را انتخاب کنید.

2- گزینه قابلیت تماس Connectivity را انتخاب نمایید.

3- سپس گزینه مقصدها Destinations را انتخاب نمایید.

4- گزینه نقطه دستیابی Access Point را انتخاب نمایید.

5- در جواب پرسش مطرح شده گزینه خیر No را انتخاب نمایید.

6- گزینه داده بسته ای Packet Data را از پنجره نمایش داده شده انتخاب نمایید.

7- در قسمت Name Packet Access Point ، عبارت RighTel-wap را وارد نموده و سپس گزینه تائید OK را انتخاب نمایید.

8- سپس در پنجره باز شده گزینه خدمات (WAP Services) را انتخاب نمایید.

9- پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.

10- سپس گزینه خدمات (WAP Services) را انتخاب نمایید.

11- گزینه RighTel-wap را انتخاب نمایید.

12- سپس منوی گزینه ها Options را انتخاب نمایید.

13- از زیر منوی باز شده گزینه تنظیمات پیشرفته Advanced Setting را انتخاب نمایید.

14- در نهایت در صفحه باز شده طبق شکل زیر، پارامتر ها را وارد نمایید.

 

گوشی های دارای سیستم عامل Blackberry نسخه 10.1

1- ابتدا گزینه Text Messages را انتخاب نمایید.

2- از نوار ابزار، گزینه More را انتخاب نمایید.

3- گزینه Settings را انتخاب نمایید.

4- گزینه Text Messages را انتخاب نمایید.

5- گزینه MMS را انتخاب نمایید.

6- گزینه Advanced را انتخاب نمایید .

7- در قسمت APN عبارت RighTel-wap را وارد نمایید.

8- تنظیمات را مطابق تصویر زیر، وارد نموده و سپس ذخیره یا Save نمایید.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید